Welkom op onze vernieuwde website.

Logo van Gezinsbond

Gezinsbond nationaal streeft er naar toe alle afdelingswebsites hetzelfde uiterlijk te geven. Dat was nog niet het geval, zodat sommige afdelingen geen website hadden (niet iedereen kan websites maken), de ene site heel knap was en een andere afdelingswebsite niet om aan te zien was. Geleidelijk krijgt nu elke afdeling dezelfde website, met nationaal nieuws en plaats voor eigen inbreng.

Bij de ontwikkeling van de afdelingswebsites zijn we vertrokken vanuit de behoefte van het lid/het gezin zodat zij de weg naar informatie over je afdelingswerking vlot kunnen vinden.
Het voordeel van het opzetten van dit platform voor afdelingswebsites is:

• dat iedere afdeling nu vertrekt vanuit wat voor leden/gezinnen interessant is.
• op een mooie, uniforme manier.
• met voldoende ruimte om als afdeling je eigenheid te bewaren.

Het invullen van een afdelingswebsites is erg gebruiksvriendelijk/laagdrempelig gemaakt; je hoeft geen wonder IT’er te zijn om er mee aan de slag te kunnen, zodat elke afdeling iemand aan kan stellen die voor de website kan zorgen na het volgen van een cursus.

Veel plezier om de site eens te doorsnuffelen :-)

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.